|        In English In EnglishSkriv ut sidans innehåll
Om sektionen för klinisk prövning

Sektionen bildades 1980 som en fristående förening men är sedan 1983 en sektion inom Apotekarsocieteten. Vi har nu ca 1400 medlemmar och är därmed den största sektionen. Sektionens målsättning är att främja utvecklingen och höja kompetensen inom området klinisk prövning och vara en mötesplats för personer med professionellt intresse för läkemedel. Sektionen vill också generellt öka medvetenheten om och förståelsen för kliniska prövningars centrala roll i den medicinska utvecklingen.

Medlemmarna är t.ex. kliniska prövningsledare, forskningssjuksköterskor, läkare, apotekare och personer från myndigheter. Medlemmarna är således verksamma både inom sjukvård, industri, myndigheter och den akademiska världen.

Sektionen medverkar aktivt i diskussioner kring regelverket som styr den kliniska prövningsprocessen och blir därför ofta nyttjad som remissinstans för utredningar och förslag om föreskrifter som berör kliniska prövningar och godkännande av läkemedel.Sidansvarig: hemsidan@apotekarsocieteten.se
Senast ändrad: 2014-07-08


Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se