Läkemedelskemi

Sektionen vänder sig till alla intresserade av frågor kring design, syntes och framtagande av nya läkemedelssubstanser.

1st Swedish Medicinal Chemistry Symposium
Glöm inte att anmäla dig till 1st Swedish Medicinal Chemistry Symposium. Mer info och anmälan hittar du här!

Priser
Vartannat år delar sektionen ut ”Läkemedelskemiska priset”, en hedersutmärkelse till personer som gjort betydelsefulla insatser inom området Läkemedelskemi. Priset utdelas under Läkemedelskongressen.

Sektionen bildades 1972 och har ca 250 medlemmar.

Kontakt

Anders Karlén, Ordförande
anders.karlen@orgfarm.uu.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
3 sep 2018sep
03
Alla har missförstått digitaliseringen – Farmaciyrkets och Vårdyrkets framtid
Läkemedelsinformation
1StockholmLäkemedelsinformation
11 sep 2018sep
11
Sektionsråd 2018
Stockholm
28 sep 2018sep
28
Kretsråd 2018
Stockholm

Se fler →